Data TerbukaData.gov.bn


Data.gov.bn memudahkan orang ramai untuk memperolehi dan menggunakan data-data yang telah dihasilkan dan dikumpulkan oleh agensi-agensi kerajaan, bagi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyampaian maklumat-maklumat perkhidmatan awam, memberi inspirasi kepada idea-idea baru, serta membuat keputusan dan penyelesaian yang lebih baik bagi orang ramai dan juga perniagaan.

Sehingga kini, lebih daripada 500 set data telah tersedia dan boleh dimuat turun agar dapat meningkatkan transparansi agensi-agensi kerajaan kepada orang awam.

Senarai jumlah bajet peruntukan belanjawan bagi setiap kementerian dan jabatan yang telah diluluskan semasa persidangan Majlis Mesyuarat Negara (LegCo) yang diadakan pada setiap tahun oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam, juga telah dikongsikan untuk maklumat dan rujukan orang awam.

Untuk maklumat lanjut, sila layari www.data.gov.bn


Sistem Statistik Negara

Jabatan Perangkaan di Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi sering menerbitkan dan melaksanakan kaji selidik bagi menyediakan Statistik Kebangsaan yang berkualiti, komprehensif dan terkini yang mematuhi Piawaian Antarabangsa dan amalan terbaik untuk perancangan yang efektif, pembuatan keputusan yang lebih bermaklumat, dan sebagai indikator yang berguna untuk pembangunan sosio-ekonomi Negara Brunei Darussalam.

Maklumat banci perangkaan yang komprehensif dan terkini yang terdiri daripada ekonomi, penduduk, indeks harga pengguna, isi rumah, tenaga buruh dan sebagainya untuk rujukan orang ramai dan perniagaan boleh didapati di sini.

Mengenai gov.bn


Gerbang tunggal anda kepada kesemua maklumat dan perkhidmatan Kerajaan Negara Brunei Darussalam. gov.bn mempunyai pelbagai ciri-ciri yang direka khas untuk membantu rakyat, perniagaan atau pelawat mencari maklumat yang berkaitan dan juga untuk melibatkan diri dengan kerajaan di mana sahaja dan pada bila-bila masa. Seterusnya...

Talian Kecemasan


Ambulans: 991
Polis: 993
Bomba & Menyelamat: 995
Mencari & Menyelamat: 998
Talian Darussalam: 123

Get Social with Us:Jumlah Pelawat:
Statistik Portal
Dikemaskini Sejak : 08-Mar-2018