There are no items to show in this view.
Portal rasmi Kerajaan Brunei Darussalam.
Akaun e-Darusalam awda : log-masuk | daftar sekarang

DALAM FOKUSportrait
Wawasan Brunei 2035

Pelan Kemajuan Jangka Panjang Brunei Darussalam.

portrait
Data Terbuka

Cari data and statistik.

portrait
Penglibatan

Saluran-saluran anda untuk berinteraksi dan melibatkan diri dengan kami.

portrait
Identiti Digital

Kunci anda untuk mengakses pelbagai perkhidmatan-perkhidmatan online.

portrait
Aplikasi Mudah Alih

Menyemak imbas dan muat turun aplikasi mudah alih kerajaan.

portrait
A-Z Perkhidmatan

Senarai semua perkhidmatan-perkhidmatan kerajaan.

portrait
Inisiatif Kesihatan & Kebajikan

Usaha kami untuk meningkatan kesejahteraan rakyat.

portrait
Pendidikan & Pelan Tenaga Kerja

Ilmu pengetahuan dan kemahiran yang berkualiti tinggi untuk pembangunan negara.

portrait
Strategi Kerajaan
Digital

Teknologi maklumat sebagai penggerak untuk mencapai Wawasan Brunei 2035.

portrait
Melabur
Di Brunei

Kembangkan perniagaan anda dengan kami.

portrait
Hub
Media Sosial

Berinteraksi dan bersosial.

portrait
Usaha Perlindungan
Alam Sekitar

Usaha-usaha untuk menangani isu-isu pengurusan alam sekitar dan sumber semula jadi.

PERKHIDMATAN POPULAR

LARIS

Memudahkan untuk mendapatkan permohonan yang berkaitan dengan tanah secara 'online'.
Data Terbuka

Cari, akses dan guna pakai data-data yang dihasilkan dan dikumpulkan oleh agensi-agensi kerajaan.
ROC

Daftar dan urus bisnes anda.

1-2-Book

​Tempahan dan pembayaran secara online bagi tempat untuk kemudahan sukan dan riadah.

CARI PERKHIDMATAN, MAKLUMATTitah, Sabda dan Ucapan

Lihat Titah, Sabda dan Ucapan Rasmi.

Strategi Digital, Data & Statist​ik

Lihat Strategi Digital, data ​dan statistik Kerajaan.

Hal Ehwal Agama

Zakat, halal, memeluk ugama Islam.​​​

Pendidikan & Pembelajaran

Biasiswa, skim kemudahan pinjaman pendidikan, pendaftaran.​​​​​

Pekerjaan & Buruh

Kekosongan di sektor kerajaan, pengambilan pekerja asing, TAP, SCP.​​​​

Keluarga & Kebajikan Sosial

Kes sosial, perkahwinan, kaunseling.​​​

Perumahan, Tanah & Alam Sekitar

Utiliti, memajukan tanah, kitar semula.​

Pengangkutan

Lesen memandu, lesen kenderaan, sistem mata demerit (SIKAP).​​​​​

Kesihatan

Penilaian kesihatan, Sistem Maklumat dan Pengurusan Penjagaan Kesihatan (BruHIMS).​​​

Imigresen

Surat beranak, kad pengenalan, visa, pasport, permit.​​​​​​​​

Bisnes & Kewangan

Memulakan perniagaan, kastam, cukai.

Undang-Undang

Dokumen perlembagaan​, Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah.​

 
 
 
 

SUARAKAN PENDAPAT ANDA, HUBUNGI KAMI

Forum Terbuka

Kongsikan idea-idea dan suarakan pendapat anda tentang apa-apa kepentingan anda.

Kaji Selidik

Kami mengutamakan pandangan anda.

Hubungi Kami

Kami mengalu-alukan pandangan dan komen-komen anda yang dapat membantu meningkatkan lagi perkhidmatan-perkhidmatan kami untuk memberikan anda layanan yang terbaik.

Poll

Anda dipersilakan untuk mengambil bahagian di dalam poll bulanan kami.

Talian Darussalam 123

Failkan sebarang aduan atau pertanyaan, memberi cadangan atau maklum balas, dan dapatkan maklumat-maklumat mengenai sebarang perkara atau perkhidmatan-perkhidmatan khusus yang berkaitan di bawah pengendalian Talian Darussalam 123.

MAKLUMAT BERGUNA

Mengenai gov.bn


Gerbang tunggal anda kepada kesemua maklumat dan perkhidmatan Kerajaan Negara Brunei Darussalam. gov.bn mempunyai pelbagai ciri-ciri yang direka khas untuk membantu rakyat, perniagaan atau pelawat mencari maklumat yang berkaitan dan juga untuk melibatkan diri dengan kerajaan di mana sahaja dan pada bila-bila masa. Seterusnya...

Talian Kecemasan


Ambulans: 991
Polis: 993
Bomba & Menyelamat: 995
Mencari & Menyelamat: 998
Talian Darussalam: 123

Get Social with Us:Jumlah Pelawat:
Statistik Portal
Dikemaskini Sejak : 17-Jun-2017