Strategi dan Inisiatif Kerajaan Digital


Apakah program – program Strategi Digital Kerajaan?
Untuk menyokong kecekapan dan kerjasama yang lebih baik, dan untuk meningkatkan pengalaman pihak-pihak berkepentingan, maka proses dan perkhidmatan kerajaan memerlukan transformasi dan penambahbaikan yang berterusan. Teknologi maklumat membolehkan saluran maklumat yang lancar dalam kerajaan, orang ramai dan perniagaan yang akan memberikan ketelusan dan pandangan yang berguna bagi proses pembuatan keputusan berdasarkan maklumat.

Sebanyak enam (6) program telah dikenal pasti untuk merealisasikan visi, dan untuk mencapai Strategi Kerajaan Digital Negara Brunei Darussalam 2015-2020:-

Keterangan lebih lanjut mengenai program-program berkenaan bolehlah didapati di www.digitalstrategy.gov.bn

Mengenai gov.bn


Gerbang tunggal anda kepada kesemua maklumat dan perkhidmatan Kerajaan Negara Brunei Darussalam. gov.bn mempunyai pelbagai ciri-ciri yang direka khas untuk membantu rakyat, perniagaan atau pelawat mencari maklumat yang berkaitan dan juga untuk melibatkan diri dengan kerajaan di mana sahaja dan pada bila-bila masa. Seterusnya...

Talian Kecemasan


Ambulans: 991
Polis: 993
Bomba & Menyelamat: 995
Mencari & Menyelamat: 998
Talian Darussalam: 123

Get Social with Us:Jumlah Pelawat:
Statistik Portal
Dikemaskini Sejak : 28-Dec-2017